MENU

支部主催

2019/10/20 支部主催 「第12回資源・素材学会東北支部若手の会」および 「資源・素材学会東北支部令和元年度秋季大会」開催のお知らせ
2019/06/14 支部主催 「令和元年度 総会・春季大会」開催のご案内
2018/10/21 支部主催 平成30年度秋季大会及び第11回若手の会開催のご案内
2018/05/25 支部主催 平成30年度春季大会
2017/10/23 支部主催 「平成29年度秋季大会」開催のお知らせ
2017/10/22 支部主催 「第10回資源・素材学会東北支部若手の会」開催のご案内
2017/06/07 支部主催 「平成29年度春季大会」開催のお知らせ
2015/11/16 「平成27年度秋季大会」開催のお知らせ
2015/11/16 「平成27年度秋季大会」開催および申し込みのお知らせ
2015/11/15 「第8回資源・素材学会東北支部若手の会」開催のお知らせ
2014/11/17 平成26年度 東北支部秋季大会
2014/11/16 「第7回資源・素材学会東北支部若手の会」開催のお知らせ
2014/06/17 平成26年度 総会および春季大会
2013/11/25 一般社団法人 資源・素材学会 東北支部 平成25年度 臨時総会および秋季大会
2013/06/10 平成25年度 総会および春季大会
2012/10/12 第5回 東北支部 若手の会
2012/06/22 平成24年度 総会および春季大会
2012/06/22 平成24年度 総会および春季大会
2011/11/21 平成23年度秋季大会について
2011/11/21 臨時総会の開催について